Ugrás a tartalomra

Visszaélés Bejelentése

 • Jelenlegi Bejelentéshez szükséges feltételek
 • Bejelentő adatai
 • A bejelentés megtétele
 • Visszaigazolás

Ön akkor tehet ezen a felületen bejelentést, ha azzal az érintett (az ÜgyvédHázak Kft. Whistle®Blower visszaélés-bejelentés védelmi rendszerével is szerződésben álló) céggel, amelytől ennek az oldalnak az elérhetőségét, mint a visszaélés-bejelentés védelmi rendszer elérhetőségét Ön megkapta, az alábbi kapcsolatban áll vagy állt:

 1. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 2. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

 3. a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

 4. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

 5. a foglalkoztatóval az 1., a 2. vagy a 4. pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

 6. az a személy, akinek az 1., a 2. vagy a 4.  pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Az Ön bejelentésének vizsgálatát az érintett cég mellőzheti, ha a bejelentését

 1. név nélkül teszi,

 2. nem arra jogosult személyként teszi,

 3. ismételten, a korábbi bejelentéssel azonos tartalommal teszi, vagy

 4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Feltételek.

A tájékoztató. 

@todo

Kérjük, hogy az érintett cég nevét kezdje el megadni (például: ÜgyvédHázak Kft.), majd válassza ki az automatikusan kiegészülő listából.

Ha Ön és az érintett cég is megfelel a fenti kritériumoknak, kattintson az alábbi gombra a bejelentés megtételéhez.